Досить часто компаніям, які співпрацюють із зарубіжними партнерами, а також приватним особам, які здійснюють ділове чи особисте листування з іноземцями, потрібен переклад текстів і документів, офіційно завірений нотаріусом.

Як альтернатива може використовуватися нотаріальне засвідчення особистого підпису людини, яка виконує переклад документації. Бюро перекладів Еллен, яке провадить свою діяльність в українській столиці, займається наданням подібних послуг.
Агенство перекладів Еллен досить довго надає послуги з перекладу текстів і документів, і за цей час накопичила значний досвід роботи.

Офіційне засвідчення перекладів часто запитується клієнтами. У зв’язку з цим компанія налагодила взаємовигідну співпрацю з нотаріальними конторами Києва, що знаходяться безпосередньо поблизу офісу організації. Засвідчення перекладу чи підпису перекладача виконується оперативно, по першому зверненню замовника. Офіційне засвідчення перекладу документів та текстів у Києві.
Варто зазначити, що не всі клієнти обізнані з правилами нотаріального засвідчення перекладів. Відповідно до чинного законодавства, нотаріус має право підтверджувати лише офіційні документи. Будь-які інші матеріали можуть візуватися внутрішньою печаткою бюро перекладів.

Без нотаріального засвідчення не діють такі види документів:
Договірна документація, комерційні контракти та ділові угоди;
Доручення на право здійснення різних видів діяльності;
Заяви до різних державних органів та свідоцтв, отриманих від них.
При оформленні нотаріального засвідчення нотаріусом пред’являються певні вимоги до клієнта, невиконання яких спричинить відмову в їх підтвердженні:
Як правило, одним із основних принципів роботи нотаріуса є надання клієнтом оригіналу документа, що запитується до підтвердження.
У кожному із документів, що засвідчуються, має бути повне найменування організації, яка надала інформацію, а також чітку назву документа.
Пред’явлений документ повинен бути зареєстрований в організації, що його видала, про що свідчить номер, дата реєстрації, а також штамп або друк організації, що легко читається.
Документи, що складаються з кількох сторінок, мають бути пронумеровані та прошнуровані. Печатка організації має бути присутня на місці сшивання документа.

У разі засвідчення зарубіжних документів потрібна наявність відповідної печатки типу «апостиль» або консульського штампу.
бюро перекладів та нотаріальне завірення
бюро перекладів з нотаріальним посвідченням
нотаріальне засвідчення перекладів
нотаріальне засвідчення перекладу
переклад та нотаріальне завірення