Апостиль на диплом
Міністерство освіти і науки України проставляє апостиль на документах про освіту або присвоєння наукового ступеня, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями

Апостилювання документів державного зразка про середню або вищу освіту виконується в тих випадках, коли необхідно підтвердити законність диплому міжнародними стандартизованими процедурами. В цьому виникає потреба при виїзді в інші країни на постійне місце проживання або навчання, з метою підвищення кваліфікації чи створення бізнесу. Саме універсальний міжнародний штамп апостиль підтверджує легітимність ваших документів про освіту та території інших держав. Юридична процедура підтвердження документів за допомогою апостиля визнається усіма країнами-учасницями Гаазької Конвенції.
Документи, засвідчені міжнародним штампом “апостиль”, не проходять перевірки на законність в країні перебування їх власника і можуть бути використані для продовження навчання, прийомі на роботу чи при вирішенні інших соціальних чи навчальних проблем. На відміну від процедури легализації, яка підтверджує законність документів про освіту в одній конкретній країні, апостилювання дає можливість використовувати дипломи та атестати на законних підставах в межах держав, що підписали Гаазьку конвенцію. Працівники нашого бюро перекладів нададуть вам вичерпну інформацію з усіх питань процедури отримання апостиля на диплом, апостиля на атестат та легалізації цих документів закордоном. Ми маємо великий досвід роботи у цій сфері і гарантуємо надійність процедури проставлення апостиля в Україні. При проведенні процедури проставлення апостиля на документи бюро організує перевірку дипломів та атестатів в Міністерстві освіти в Києві.

Атестат

На звороті

Диплом магистра

Диплом бакалавра

Додаток до диплому

Диплом старого зразку

Проставляється в Міністерстві освіти України

В процесі перевірки встановлюють наступні обставини:
• факт завершення навчання в конкретному навчальному закладі, наявність документів, що підтверджують видачу диплома;
• наявність та справжність усіх підписів на документах державного зразка;
• легітимність підписів посадових осіб на документі:
• відповідність усіх реквізитів документа усім встановленим вимогам, в тому числі справжності та відповідності печатки, що скріплює документ.
Варто зауважити, що апостиль в Міністерстві освіти України ставиться винятково на оригінал документа. Для отримання штампу “апостиль” необхідно надати оригінал диплома разом з копією. Засвідчувати копію диплома в нотаріально установленому порядку не потрібно.

Документи на отримання апостиля в Міністерстві освіти не приймають у таких випадках:
порушення цілісності документу і нечіткість записів;
• наявність в тексті документу нерегламентованих записів і непередбачених стандартною формою поміток;
• процедура апостиля не розповсюджується на країну запланованого виїзду, якщо вона не входить до переліку держав зі спрощеною системою легалізації документів. При неможливості отримати зразки поставлених в документі підписів та відбитків печаток для звіряння, диплом повертається заявнику без здійснення процедури апостилювання.
Ці вимоги однакові для отримання апостиля диплома і апостиля атестата. Апостилювання документів про освіту починається з перекладу на мову країни, куди плануєте виїжджати. Сама процедура підтвердження законності диплома в різних країнах має свої особливості та нюанси перекладу. Скориставшись нашими послугами, ви отримуєте можливість без зайвого клопоту, оперативно та з мінімальними фінансовими витратами отримати міжнародний штамп апостиля на диплом. Будемо раді допомогти Вам!